امروز : دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۵:۰۳
سرویس : اجتماعی زمان :   ۱۳۹۹/۶/۱۸ - ۱۶:۵۶ شناسه خبر : ۸۷۹۰

تیراندازی های غیر قانونی تهدیدی بر احساس ناامنی جامعه وارش نیوز/ تیر اندازی های غیر قانونی یکی از مسائل بسیار خطرناکی است که امنیت یک منطقه را به مخاطره می اندازدو ضمن بروز پیامد های اجتماعی و امنیتی موجب نگرانی مردم و مسئولین و کاهش احساس امنیت عمومی می شود.

پرخاشگری و خشونت که منجر به بزه تیر انداری در جامعه شده  از موضوعاتی بوده که همواره در جامعه بشریت وجود داشته و افراد به هنگام عدم توانایی درحل مسایل  ناراحتی و عصبانی می شوند و بعضاً برای تخلیه روحی و روانی پرخاشگری و خشونت را انتخاب میکند.

متأسفانه گاهاً استفاده از سلاح سرد و گرم یکی از راه های تخلیه روانی  و ... شده است. در کشور ما استفاده سلاح غیرمجاز از سلاح شکاری بیشتر در استان هایی بوده که سیستم قومی و قبیله ای در آن حاکم بوده و هست همانند استان ها لرستان، خوزستان و... لیکن در برخی از استان ها به صورت خیلی اندک و بیشتر به هنگام شکار احشام و در محیط روستا و مناطق دوردست بوده

چند سالی است، استفاده از سلاح در هنگام تسویه حساب های شخصی و دعاوی اختلافی رسوخ پیدا کرده و این امر تبعات بسیار سنگین در جامعه استانی را از لحاظ پایین آمدن احساس امنیت اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به پلیس و همچنین احتمال سوء استفاده های احتمالی اندک افراد مغرض و معاند با نظام را به دنبال خواهد داشت .

خبرهای اتفاقات و حوادثی که استفاده غیر مجاز از سلاح را به هنگام ایجاد خصومت ها و اختلافات در پایگاه های خبری و شبکه های اجتماعی ؛ پردازش می کند. احتمال فرهنگ شدن انتخاب این شیوه (استفاده از سلاح شکاری به هنگام دعاوی و اختلافات) ، در بین اراذل و اوباش و افراد معلوم الحال و حتی در بین برخی از جوانان بی بندوبار رایج کند پس با شناخت از آسیب های مبتلابه افزایش این بزه باید فکر چاره بود.

یکی از اصلی ترین تبعات انتظامی این بزه، کاهش اعتماد عمومی به پلیس و پایین آمدن احساس امنیت عمومی در جامعه می باشد.

 هر اندازه پلیس در مأموریت های مختلف در یک شهرستان موفق باشد، وقوع برخی از جرایم حتی اگر کشف هم شده باشد منجر به ایجا جو ناامنی و ایجاد ترس و دلهره در بین مردم  شده و دیدگاه آنان نسبت به پلیس دگرگون می شود.

از سویی شرایط و وضعیت کنونی جامعه از لحاظ فعالیت گسترده معاندین چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی برای لطمه زدن به امنیت عمومی حاکم بر جامعه به شکلی است که وقوع اینگونه اتفاقات حتی اگر غیرعمد هم باشد؛ اخبار آن تبعات نامناسبی را برای خدشه وارد کردن برای آسایش و آرامش عمومی جامعه می زند.

 در کنار تمام این موارد برخی از  اتفاقات در زمینه اسفاده از سلاح های شکاری به علت مجهول بودن و ناشناخته بودن مرتکبین آن باعث اتلاف زیاد وقت و تجهیزات پلیس برای شناسایی مرتکبین می گردد

امروزه استفاده از سلاح شکاری در درگیری‌هاو حتی خانوادگی به دغدغه ای مهم و چالش انگیز تبدیل شده است، و این مسئله موضوعی پیش روی مسئولین انتظامی و قضایی می باشد که می طلبد در کنار یافتن راه حل های کیفری و برخوردهای انتظامی با حمل و استفاده‌کنندگان از سلاح شکاری، عوامل مختلف بروز چنین ناملایمات اجتماعی بررسی و ریشه یابی گردد.

با توجه به رشد روز افزون جرایم مرتبط با خشونت و همچنین شرایط نامطلوب کشور از لحاظ نفوذ تفکرات انتقادی  و سیطره فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بر افکار عمومی به خصوص جوانان ؛ ضرورت دارد مسئولین امر در زمینه سطح دسترسی به سلاح شکاری و نظارت بر استفاده از انان و همچنین بررسی سلاح های شکاری غیر مجاز که در دسترس برخی افراد می باشد نظارت بیشتری داشته باشند.

 با توجه به اینکه سلاح های شکاری در دسترس برخی افراد تنها برای شکار برای حیوانات خاص و در فصل و مکان خاص است ؛ متأسفانه سطح دسترسی و فراوانی آن  دربین مردم، شرایطی را ایجاد کرده که در محیط شهری به هنگام دعاوی و اختلافات و ایجاد دلهره و اضطراب در طرف مقابل و بعضاً در شرایط شور و هیجان جوانی با هدف ایجاد مزاحمت و در شرایط حادتر برخی افراد با انگیزه سلب امنیت و آسایش عمومی و ایجاد جو نامنی و عدم احساس  امنیت و کاهش اعتماد عمومی ؛ از سلاح های شکاری استفاده می کند . متأسفانه مدتی است وقوع تیراندازی با سلاح شکاری در بین مردم بویژه جوانان افزایش یافته است .

سر منشاء‌ استفاده از سلاح شکاری  اختلاف و دعاوی مختلف بوده که در قالب نزاع و درگیری به وقوع می پیوندد متأسفانه گاهاً استفاده از سلاح سرد و گرم یکی از راه های تخلیه روانی  و ... شده است و چند سالی است استفاده از سلاح در هنگام تسویه حساب های شخصی و دعاوی اختلافی رسوخ پیدا کرده و این امر تبعات بسیار سنگین در جامعه بوجود می آورد پایین آمدن احساس امنیت اجتماعی ، کاهش اعتماد عمومی به پلیس و همچنین احتمال سوء استفاده های احتمالی اندک افراد مغرض و معاند با نظام را به دنبال خواهد داشت.

 خبرهای اتفاقات و حوادثی که استفاده غیر مجاز از سلاح را به هنگام ایجاد خصومت ها و اختلافات در پایگاه های خبری و شبکه های اجتماعی ؛ پردازش می نمایند احتمال فرهنگ شدن انتخاب این شیوه (استفاده از سلاح شکاری به هنگام دعاوی و اختلافات) ، در بین اراذل و اوباش و افراد معلوم الحال و حتی در بین برخی از جوانان بی بند وبار رایج کند.

 پس با شناخت از آسیب های مبتلابه افزایش این بزه باید فکر چاره بود هر اندازه پلیس در مأموریت های مختلف موفق باشد ٰوقوع برخی از جرایم حتی اگر کشف هم شده باشد منجر به ایجا جو ناامنی و ایجاد ترس و دلهره در بین مردم  گردیده و دیدگاه آنان نسبت به پلیس دگرگون می گردد.

 از سویی شرایط و وضعیت کنونی جامعه از لحاظ فعالیت گسترده معاندین چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی برای لطمه زدن به امنیت عمومی حاکم بر جامعه به شکلی است که وقوع اینگونه اتفاقات حتی اگر غیرعمد هم باشد ؛ اخبار آن تبعات نامناسبی را برای خدشه وارد کردن برای آسایش و آرامش عمومی جامعه می زند.

اولين مساله افزايش آگاهي جوانان در جهت مساله گشايي و حل مسائل و مشكلات زندگي بر اساس راهبردهاي عقلايي. با توجه به اينكه خيلي از افراد قدرت رويارويي منطقي و عقلاني يا به عبارتي قدرت مساله يابي و حل مساله را در جهت رفع مسائل ندارند لذا وارد راهبردهاي احساسي و عاطفي شده و متناسب با آن به خشونت دست مي زنند براين اساس برگزاري كارگاه ها و سمينارهاي آموزشي جهت تقويت نگرش مساله يابي و حل مساله با در نظر گرفتن جوانب مثبت زندگي ضروري است.

بسترسازي در جهت مشاركت همگاني در اداره امور جامعه براي تقويت مسئوليت پذيري و حس تعلق اجتماعي در افراد. از آنجا كه فرد مسئوليت پذير سعي دارد با هر مشكلي از جنبه عقلانيت با آن برخورد كند بنابراين گسترش اين ويژگي در افراد مي تواند آنها را در كاهش خشونت ها ياري نمايد.

به نظر مي رسد يكي از مهمترين دلايل نارضايتي و در نتيجه خشونت در ميان جوانان بحث عدم تامين نياز است. امروزه جوانان نيازهاي متعددي دارند كه در صورت برآورده نشده آنها، جوان به ابزارهايي مانند خشونت  متوسل مي شود. بنابراين در اين راستا برنامه ريزي جامع و همه جانبه و پايدار متناسب با روحيات، نيازها، تعلقات، شرايط و خواسته هاي نسل جوان و نوجوان باتوجه به همة عوامل و عناصر تربيتي و روانشناسي و جامعه شناسي ذيربط مي تواند اين مشكل را مرتفع سازد.

بازنگري در ساختار تشكيلاتي سازمانهاي مرتبط با امور جوانان و نوجوانان و تمركز مديريت و تدوين برنامه هاي مدت دار و پاسخگويي به جامعه. اين بازنگري بايد در نظام آموزشي و آسيب شناسي ساختارها، برنامه ها، راهبردها، محتواي آموزش و ساير موارد مرتبط با آن انجام گيرد.

نظارت اجتماعي (كنترلهاي اجتماعي رسمي و غير رسمي) از جمله راه حلهاي ديگر مقابله با خشونت مي باشد كه در برخي كشورها بكار گرفته شده است. همچنين استفاده از نيروي نظارت اجتماعي(كنترلهاي اجتماعي رسمي مانند ابزارهاي قانوني و پليس و كنترل هاي غير رسمي مانند ابزارهاي اخلاقي، ارزشي و فرهنگي).

لیست اسامی دارندگان سلاح شکاری مجوزدار اخذ، و به صورت نوبه ای دعوت و تعهد از آنان اخذ شود..

تقویت و کارآمدتر کردن نظارت دستگاه های سیاسی (استانداری- فرمانداری ها) در راستای هدایت و کنترل موثر و حذف تنگناها و محدودیت های نظارتی

غنی سازی و پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و پرورش علایق و استعدادهای آنها با افزایش اعتبارات و سرمایه گذاری در این زمینه

ملزم کردن دارندگان سلاح های مجاز به داشتن حداکثر یک نوع سلاح و طی دوره های خاص امنیتی وقرار گرفتن سلاح های نیمه اتوماتیک در لیست سلاح های غیر مجاز از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

10-پلیس با برگزاری جلسات آموزش همگانی از طرف معاونت اجتماعی و سایر پلیس های تخصصی به ویژه پلیس اطلاعات و آگاهی در سطح ادارات دولتی ، نهادها ، ارگانها ی وابسته به دولت ، کارکنان دولت را از عواقب و پیامدهای مختلف تیراندازی های غیر مجاز و مضار فراوان آن آگاه سازد.

11-با تشکیل جلسات تعاملی با ارتش برای تبادل نظر و اتخاذ رویه مناسب در صدور مجوز حمل سلاح تصمیم گیری گردد.

12-کنترل مطلوب مرز های کشور  با هدف کاهش ورودی سلاح در سطح کشور و به تبع آن در استان مازندران

13-واکاوی قوانین بازدارنده این سلاح با هدف تقویت قدرت بازدارندگی قانون برخورد با مرتکبین این بزه توسط مجلس شورای اسلامی و...

تهیه شده در : اداره برآورد معاونت جتماعی فرماندهی انتظامی مازندران 

ارسال نظر

نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
ارسال

• نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.


• نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.


آخرین اخبار
بیشتر