امروز : شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۲:۰۳
کارگرانی که شکایت کنند بیکار می‌شوند!
متاسفانه شرایط اقتصادی و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار باعث شده که بسیاری از کارگران فاقد بیمه از کارفرما شکایت نکنند تا مبادا بیکار شوند و کارگر دیگری جای آنها را بگیرد.
با حکم مهندس فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سیدضیاء الدین ایمانی به عنوان مدیرعامل جدید بانک سینا منصوب شد
یک ساروی مدیرعامل بانک سینا شد
ایمانی مدیرعامل جدید بانک سینا: بنای ما حمایت و یاری بیش از پیش بنیاد مستضفعان در ایفای کامل ماموریت هایش است.
با حکم مهندس فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سیدضیاء الدین ایمانی به عنوان مدیرعامل جدید بانک سینا منصوب شد
یک ساروی مدیرعامل بانک سینا شد
ایمانی مدیرعامل جدید بانک سینا: بنای ما حمایت و یاری بیش از پیش بنیاد مستضفعان در ایفای کامل ماموریت هایش است.
بیشتر
آخرین اخبار
بیشتر