امروز : سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۴
سرویس : سیاست زمان :   ۱۳۹۸/۸/۱۸ - ۱۲:۰۰ شناسه خبر : ۳۹۳۳

دسته بندی نامزدین مجلس و مطالبات مردمی با محوریت شرکت‌های دانش بنیان گریزی به قائم شهر، سوادکوه بزرگ و.. بارویکرد معیارها و پرسش های انتخاباتی و توسعه از نامزدین دوره انتخاباتی مجلس

وارش نیوز؛ نامزدین عزیز را به 3 دسته ذیل الذکر دسته بندی و مطالبات را بر اساس دسته بندی طرح می کنم :

 

1_ نمایندگان فعلی و ادوار
2_ مقامات (مدیران کل، مدیران عامل، روسای سازمان،فرمانداران، معاونین وزیر، مقامات دانشگاهی ، مقامات قضایی و حقوقی ، مقامات نظارتی،مقامات درمانی و بیمارستانی، مقامات مشاوره ای، مقامات عمرانی، مقامات آبفا، مقامات صنعتی و معدنی ، مقامات شهرداری،مقامات ورزشی، مقامات بازرگانی ، مقامات جهاد، مقامات فرهنگی، مقامات سیاسی، و... )
3_نامزدینی با سوابق اجرایی کمتر ( عزیزانی که از تحصیلات میانی یا عالی برخوردار هستند، دانش، معلومات و اراده، انگیزه، تعهد، یا... خوبی دارند اما به هردلیلی دارای رزومه اجرایی زیادی نیستند)
لذا سوالات ما بر اساس موقعیت ایشان متناسب با مقتضیات این سه دسته بر مبنای چشم انداز شرح رسالت و وظایف نمایندگان مجلس، همچنین کارنامه اجرایی و طرح و برنامه خواهد بود.

1 _ نامزد مجلس چه میزان اطلاع، اشرافیت همچنین توانمندی برای اجرای :   شرح وظایف نماینده، طرح آمایش سرزمین، چشم انداز برنامه توسعه کشور، برنامه و بودجه سالانه، دانش مطالعه لوایح دولت، قوانین بین المللی، اهمیت کارآفرینی و نقش شرکت‌های دانش بنیان، یا آمادگی جهت تقدیم طرح و... دارد
2_ تاکید ویژه دارم و شاید بعنوان نفرات اول از خبرنگاران و تحلیلگرانی باشم که رسمأ درخواست کردم و خواهش می کنم از مردم عزیز  و اهالی رسانه که طرح آمایش سرزمین و طرحهای نوین ذیل آمایش سرزمین را که منطبق با استعداد منطقه هستند را جزئ به جزئ از نامزدین مجلس، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی دولتی و غیردولتی و..... مطالبه گری کنند و تبدیل به خواست عمومی کنند تا این خواسته در بطن جامعه نهادینه شود و نمایندگان بعنوان ریل گذاران توسعه و مدیران بعنوان مجریان، خود را ملزم و مکلف به تعیین بودجه و شروع پروژه برای اجرای ((طرحهای نوین ذیل طرح آمایش سرزمین)) نظیر : جزئ به جزئ گردشگری، شرکت‌های دانش بنیان، پرورش ماهیان، فرآوری مرکبات و... با جذب سرمایه گذار یا تصویب بودجه یا..... در رئوس برنامه خویش قرار دهند، نه آنکه بدون کاوش و پژوهش و بدون بودجه دهها میلیاردی به ما گویند غار اسپهبد خورشید سوادکوه دومین تخت جمشید ایران، مگر می شود با این شعار یا پروپوزال چند خطی بدون پشتوانه تحقیق ، بدون کاوش و بی پژوهش بی سرمایه گذار بدون بودجه چند ده میلیاردی، بدون تلاش عملی برای رفع موانع احتمالی، تخت جمشید دوم ایران شویم
3 _خواسته های ما مطابق با شرح رسالت نمایندگان مجلس که قانونگذاری، مشارکت در طرح و کلیات، نظارت، تحقیق و تفحص، تصویب برنامه و بودجه، رای اعتماد و طرح سوال و استیضاح، مباحث قراردادنامه های بین المللی و حدود مرزی و...و...هست،باشد و شأن یک نماینده مجلس را در حد پیگیری جدول بندی یک روستا پایین نیاوریم و بین شرح وظایف و خواسته های عمرانی و اجرایی پل مرتبط ترسیم کنیم که بشود از پل ارتباطی شرح وظیفه در حمایتِ ذی ربط از کاراجرایی و توسعه ای بهره گرفت و کمک کار شد
4_ : نقش ما انتخاب کنندگان به هیچ وجه در توسعه یا پیشرفت و پسرفت کشور، کمتر از نماینده مجلس و دولت نیست، چون این ما مردم هستیم که یا با تحقیق و پژوهش و بررسی، وقت می گذاریم گزینه ای مناسب را راهی مجلس یا ریاست جمهوری می کنیم یا بدون بررسی تنها با اندک مطالعه ای او را روانه دولت و مجلس می کنیم، حتی بر مبنای حقوق شهروندی مطالبه گری منطقی یا ارائه راهکار نمی کنیم و بعدأ 4 سال برای تسویه حساب در رای ندادن به او منتظر می مانیم، پس ما باید زمان بیشتری برای بررسی توانمندی و کارنامه و برنامه نامزدین اختصاص دهیم و اولین سوال را از خود بپرسیم که چقدر بررسی کردیم
5 _ فقط نقادی کردن و پرداختن و دستاویز قراردادن کهنه زخمِ کارخانجات  نساجی قائم شهر و... ، اشباع تراورس، گونی بافی، کنسروسازی، معادن البرز مرکزی و... ،کاغذ پهنه کلا، چیت سازی بهشهر، کشت و صنعت و... تسکین درد نیست بلکه نمکی بر زخم است، لذا عزیزان با ذکر رفرنس گزارش دهند در حد مسئولیت و دوره خویش چه کمکی برای توسعه و سراپا نگه داشتن این صنایع و معادن و نساجی و... انجام داده اند یا چه پیشنهاد علمی و عملی که قابلیت اجرا داشته باشد برای توسعه این واحدهای بزرگ قدیمی داشتند و انجام دادند، یا دارند و انجام خواهند داد وگرنه نقد بدون پشتوانه راهکار از سوی نامزدین محلس، چندان زیبنده نیست
6_ برای طرحهای نوین و کارآفرین در سطح خرد و کلان متجانس با آمایش هر یک از شهرستانهای حوزه انتخابیه  چه پیشنهاداتی دارند که در حد تیتر دو خطی نباشد بلکه پژوهشی چند ده صفحه باشد زیرا هر پژوهش موردی فقط دهها صفحه تعریف طرح و پروژه و یافتن سرمایه گذارش است.در غیر اینصورت اگر کسی طرحی در حد چند کلمه تیتر پیشنهاد دهد ولی حتی نداند قابلیت اجرا در منطقه دارد یا ندارد و کاوش و پژوهش نکرده باشد، تیتری بی پشتوانه مطالعاتی است.
7_ اینکه عده ای بصورت مطلق بگویند کسیکه اصلا مسئولیتی نداشته برای نمایندگی بهتر است یا کسیکه سابقه مدیریت داشته برای نمایندگی بهتر است یا کسیکه دارای سابقه نمایندگی هست برای نماینده شدن بهتر است، امری مطلق نمی تواند باشد و تابع مقتضیات است چون هیچ تضمینی وجود ندارد که دیگرانی که مدیر نبوده اند یا مدیر بوده اند یا نماینده بوده اند یا نماینده نبوده اند حتما بهتر هستند بلکه نسبیت دلالت دارد و باید توانمندی، اشرافیت، قاطعیت،کارنامه، برنامه، طرح قابل اجرا، حتی گروه مشاورین علمی و... ایشان مورد سنجش قرارگیرند که هرکسی برای سنجش شاید فاکتورهایی داشته باشد.
8_ توجه داشته باشیم شعاری مانند غار اسپهبد خورشید سوادکوه، تخت جمشید دوم ایران بدون کاوش بی اعتبار چند ده میلیاردی، بدون ورود جدی استاندار، کمیسیون تلفیق مجلس، سازمان برنامه بودجه،وزیر گردشگری، هیات دولت، و سرمایه گذاران قدرتمند و متعهد و متخصص، در همان حد شعار خلاصه می شود، گردشگری آبی و گردشگری درمانی و... از قاب شعار به میدان عمل برسد .
9_ هرگز نمایندگان مجلس را وادار به روزمرگی و کارهای جزئی که شرح وظایف بخشداران، دهیاران و فرمانداران هست نکنیم و کارهای بزرگ بخواهیم
10_ ستم به خود و منطقه زمانیست که ما از حقوق شهروندی استفاده نکنیم و مستمر در طول زمان از نمایندگان، دولتمردان و مسئولین غیردولتی مطالبه گری نکنیم و فقط تسویه حساب ما در زمان رای گیری با نه گفتن باشد.
11_ بدانیم تا فرمانداران در شورای طرح و برنامه، روسای ادارات شهرستانی را، استانداران و مدیران کل سازمان برنامه و بودجه بر مدیران کل و مدیران عامل تکلیف نکنند تا لایحه ای همه شمول و آینده نگرانه برای برنامه بودجه سالانه ارائه ندهند و از سازمان برنامه و استاندار استان، برنامه و لایحه ای قوی تحویل سازمان برنامه و هیات دولت نشود و از سازمان برنامه بودجه و هیات دولت، برنامه بودجه قوی تحویل مجلس نشود، در کمیسیون‌ها، صحن و کمیسیون تلفیق، رسیدگی خوبی بعمل نخواهد آمد چون بر خیرالموجودین نظر خواهند داشت، لذا نمایندگان باید قبل از ارسال لایحه برنامه و بودجه، از استانداران و مدیران کل برنامه و بودجه و فرمانداران، برنامه ای همه شمول طلب کنند.
12_حضور پررنگ اسپانسرهای مالی و شام دهی ها و بریز و بپاش مالی،را زنگ هشدار بدانیم.

مع‌الوصف اگر بگوییم فقط و فقط  رزومه های مملو از عناوین ریز و درشت اجرایی انتصابی یا انتخابی مناسب نمایندگی مجلس هستند، سوالاتی پیش می آید: چرا با وجود این همه مدیران اجرایی انتصابی و انتخابی:
1_ چرا الان دیار ما فقط و فقط بوستانی مملو از گلستان نیست،
صنایع مادر نساجی، اشباع، البرز مرکزی، سایپای خزر شمال و کارخانجات شهرک صنعتی، صادرات، فرآوری فرآورده های پتروشیمی و باغی و.... بیمار هستند؟
2_ چرا نتوانستیم بر اساس پتانسیل منطقه و بر اساس طرح آمایش سرزمین، ده‌ها طرح جدید را در منطقه پیاده سازی و اجرایی کنیم
3_ اگر نامزدین محترم می فرمایند رزومه های اجرایی قوی دارند، طرح و برنامه نوین برای نجات  یا برای جهش یا برای اعتلای منطقه دارم ، یا به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم، خود را سزاوارتر در ایجاد تحول برای منطقه می دانند، بنده ضمن تشکر از ایده پردازی ایشان،و ضمن تقدیر از نیت و تصمیم و اراده ایشان، می پرسم : آیا زمانیکه عهده دار تصدی مناصب شهرستانی، استانی و کشوری در جایگاه‌های اجرایی، صنعتی و معدنی ، تقنینی، اداری، نظارتی، آموزشی، قضایی، ورزشی، دانشگاهی، درمانی، عمرانی، مشاوره ای، شهرداری،فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی، انرژی، نظارتی، و... بوده اید آیا حاضر هستید به افکار عمومی با ارائه آدرس درست  بگویید چه طرح نوینی از ((زیر شاخه های طرح آمایش سرزمین)) به مانند :  شرکت‌های دانش بنیان، اجزای گردشگری، پرورش ماهیان، ساماندهی صادرات و قیمت گذاری گل و گیاه، مرکبات و برنج ،و... تا دیگر جزئیات خرد و کلان را که مطابق با اقلیم منطقه بوده را که منطبق با شرح مسئولیت شما بوده در استان، یاشهرستان، یا کشور در حوزه مسئولیتی خود انجام داده اید؟
_ اگر انجام داده اید لطفا مصداقی آدرس دهید،
_ اگر هم به هردلیل موجه یا ناموجه، انجام نداده اید، با توجه به اینکه مدیر بوده اید و به هر دلیلی انجام نداده اید، چه تضمینی وجود دارد که فردا اگر نماینده شده اید بتوانید انجام دهید؟!
_اگر هم زمان مدیریت، یا زمان نمایندگی یا زمان مسئولیت، موانعی وجود داشت شاید در آینده زمان نمایندگی هم موانعی
پیش آید،
شاید بودجه نباشد، شاید دولت همراهی نکند، شاید دیگر نماینده یا دیگر نمایندگان همسو نباشند، شاید وزیر مرتبط هماهنگ نباشد، شاید سازمان برنامه بودجه، شاید...
_لذا در دل این سوال، سوال دیگری به وجود می آید مبنی بر اینکه برای حل تعارضات، یا حل بر طرف کردن موانع احتمالی پیش رو، یا حل عدم همراهی دیگر نماینده، یا حل موافق نبودن وزیر و اتفاقا مورد وثوق بودن وزیر نزد دیگر نمایندگان، چه تدبیری کرده اید؟
_اگر هم نامزدین محترم به دلیل جوانتر بودن یا طی دوران تحصیلات تکمیلی یا هردلیل دیگری، مسئولیت‌های پیش گفته را دارا نبودند، و در امور مسئولیت‌های اجرایی استانی یا کشوری، از رزومه کم رنگ تری برخوردار هستند، اما اراده و تفکر و دانش دارند، می پرسم :
_آیا بعنوان یک جوان و شهروند، قائم شهری، سوادکوهی، سیمرغی، جویباری، ساروی، چالوسی، بهشهری، بابلی، آملی، و... ، در گذشته مکاتبه ای با مقامات استانی، کشوری، مسئولان دولتی و غیر دولتی داشته اید که از کاستی ها نقد کنید و فقط به نقد بسنده نکرده باشید تا بعنوان یک تحصیلکرده میانی یا عالی، راهکار علمی و پژوهش شده و مطالعه شده برای درمان دردها ارائه کرده باشید، چون مردمان ما بهتر از هر نامزد و دولتمرد و مدیر و نماینده و وکیل و وزیری، آگاه از مشکلات هستند، راهکار عملیاتی و مطالعه شده و طرح کامل پژوهش شده می خواهند،
نه آنکه یک جمله گفته شود و نمک بر زخم پاشیده شود بلکه آیا نسخه کامل درمانی بعنوان یک شهروند حوزه انتخابیه مازندران نشین یا تهران نشین،یا دیگر استان‌ها، ارائه کرده اید؟
_ آیا برنامه ای مدون برای توسعه منطقه دارید که قابل دفاع، عرضه و پیاده سازی باشد؟
 از نمایندگان مجلس کسانیکه سابقه نمایندگی مجلس دارند : می پرسیم چقدر در قراردادهای بین المللی نظارت داشته اید، چه میزان در جلسات مجلس غیبت داشته اید، چه میزان در طرحها و لوایح مهم و مباحث کارشناسی شراکت داشته اید، تعداد تذکر، نطق و پیشنهادات شما چقدر بوده است، در تصویب برنامه و بودجه چقدر تخصصی ورود کرده اید، چه میزان از اهرم و رسالت تحقیق و تفحص، طرح سوال، استیضاح، ارتباطات و.... برای توسعه منطقه و برای ترمیم و تکمیل پروژه های دچار مشکل یا طرحهای نو بهره گرفته اید، چند بار وزرا و روسای سازمان ها را در منطقه فراخوانده اید، چند سرمایه گذار و کارآفرین را به منطقه هدایت کرده اید، چگونه برای صنعت، کارخانجات، پروژه های عمرانی، بیمارستان‌ها، گردشگری، مراکز علمی و دانش بنیان، کارآفرینی، و.... کمک کرده اید؟
_ هوشیار باشیم چشم و گوش بسته، به نامزدین مورد حمایت احزاب شهرستانی چه اصلاح، یا اصول یا اعتدال، بلی نگوییم، هرچند عده ای از اشخاص احزاب سه گانه اصلاح و اصول و اعتدال به فکر توسعه هستند و دارای اندیشه والا هستند، اما اتفاقا عده ای هم به فکر توسعه نیستند و حتی نشان دادند که زیاد به مرام حزبی وفادار نیستند و بر مبنای منافع تغییر تاکتیک می دهند و فعالیت حزبی موسمی و فصلی دارند، لذا اگر کسانی از ما تعلق خاطری سیاسی داشته باشند تعلق خاطر به اشخاص حزبی منطقه نیست ، یا کسی به توصیه جریان حزبی یک شهرستان اصلاحاتی و اعتدالی و اصولگرا نمی شود  بلکه براساس باورهایی نزدیکی به اندیشه یا تفکر کلان اصلاح یا اصول یا اعتدال پیدا می کند ،لذا در خواست دارم حتی روی نامزدین مورد حمایت جریانات سیاسی نیز مطالعه و بررسی شود و صرفأ چشم و گوش بسته، مهر تایید بر تصمیم احزاب شهرستانی زده نشود، چون بعضی از اشخاص مؤثر احزاب نشان دادند به کرار انتخاب ایشان به نفع توسعه منطقه نبوده است.پس تاروزیکه احزاب فقط نگاه صرفأ سیاسی دارند و برای توسعه و اداره کشور برنامه ای جامع و همه شمول به مانند پژوهش‌های مجلس ارائه ندهند قابل اتکا برای توسعه کشور نخواهند بود

_ بدون بررسی تسلیم بروشورهای رنگین که در حد تیتر از برنامه و عملکرد و دستاورد نوشته شده، نشویم، بلکه حداقل تحقیقی مقدماتی در راست آزمایی انجام دهیم و رفرنس درخواست کنیم.

_ما 4 بازه زمانی، کارگزاران در دولت آیت ا..هاشمی، اصلاحات در دولت دکتر خاتمی، طیف دکتر احمدی نژاد مورد حمایت اصولگرایان، اعتدال دکتر روحانی مورد حمایت اصلاحات را داشته ایم،
در هر 4 دولت انصافا کارهای بسیار بسیار خوبی نظیر :
الف _سازندگی و کمک به استان‌های آسیب دیده زمان جنگ، رئوس سازندگی کشور، توجه به خانه بهداشت، تلفن روستایی،  تعریف برنامه توسعه 5 ساله، بستر زیرساخت های پالایشگاهی و صنعتی، تلاش برای قراردادهای نیروگاه هسته ای بوشهر جهت تامین انرژی و رادیوداروها  و... دردولت آیت ا... هاشمی،
ب _تعامل بیشتر با دنیا، آغاز دولت الکترونیک، استقرار بیشتر کارخانجات شهرک صنعتی، کیفی سازی دانشگاه‌ها، ورود به چرخه رقابت محدود صنعتی با دنیا، تکنولوژی برخی مراکز انرژی هسته ای، با وجود پایین بودن قیمت نفت انجام پروژه های صنعتی، افزایش روزنامه ها و شعار آزادی بیان و... در دولت دکتر سید محمد خاتمی،
ج _افزایش قیمت جهانی نفت، توجه بیشتر به بازنشستگان، کارگران و روستائیان، استخدام نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه گر مربوط به نیروهای شرکتی، ورود بیشتر به بیمه های کارگری، مسکن مهر، سفرهای استانی، اقتدار و  توسعه در صنایع انرژی هسته ای در تمامی مراکز هسته ای که کمک شایانی به انرژی‌های نو، درمان و... هست، و... در دولت دکتر محمود احمدی نژاد،
_د : تلاش برای رفع تحریم ، میانه روی سیاسی، بکارگیری مدیران از سلائق متعدد، تقدیم بودجه در زمان مقرر به مجلس، اراده برای ساماندهی شرکت‌های شستا و... در دولت دکتر حسن روحانی،

(دهها دستاورد دیگر هم در این 4 دولت داشته ایم و داریم که زمان به ما اجازه بازشماری خدمات دولت‌ها را نمی دهد)
 ضمن قدرشناسی از خدمات دولت‌ها و نمایندگان و دست اندرکاران: اما ما شاهد پس رفت ها و کاستی هایی هم در دوره دولتهای این 4 رئیس جمهور هم بوده ایم که فعلا به مباحث کشوری ورودی نمی کنم، اما فقط به یکی از حوزه های  انتخابیه قائم شهر، سوادکوه، سیمرغ، جویبار و سوادکوه شمالی ورودی بسیار مختصر می کنم،( در کنار کارهای بسیار خوب و قابل تمجیدی که توسط این 8 دولت در دوران 4 رئیس جمهور انجام شد)
ولی در :
_ انتهای دولت آیت ا.. هاشمی و در دولت دکتر خاتمی که خدمات بسیار خوبی هم داشتند ، اما در حوزه انتخابیه صنایع مادر نساجی 1و2و3 قائم شهر، گونی بافی، اشباع تراورس، معادن البرز مرکزی، چوب سنگده، دچار بیماری و نیمه تعطیلی حتی در مواردی تعطیلی کامل شدند، حتی شرکت سایپا خزر شمال با 12 هکتار ملک شهری قائم شهر در دولت انتهای خاتمی و دولت‌های احمدی نژاد و روحانی در حد انتظار ظاهر نشد
_ در دولت دکتر محمود احمدی نژاد که خدمات خوبی داشت ولی در حوزه انتخابیه  کارخانجات شهرک‌های صنعتی حوزه انتخابیه دچار بیماری و تعطیلی و نیمه تعطیلی شدند و در عمل شرکت‌های دانش بنیان زیادی و سرمایه گذاران بزرگ گردشگری را رؤیت نکردیم
_ در دولت دکتر روحانی که خدمات بسیار خوبی داشت اما در حوزه انتخابیه برای برون رفت رکود کارخانجات شهرک صنعتی، نوسازی تکنولوژی نساجی شماره 1 و 3، خارج از رکود اشباع تراورس، هر چند خدماتی انجام شد اما چشمگیر و راضی کننده نبود و دولت روحانی برای سرمایه گذاران گردشگری و صنعتی و شرکتهای دانش بنیان هم در حد انتظار در متطقه ظاهر نشد.
 که هم زمان با این دولت‌ها،
از اواخر مجلس  4  جرقه کوچک بیماری، بعد در همزمانی با دوران مجلس 5 و 6 و 7، صنایع مادر یادشده و از اواخر مجلس 7 بصورت محدود جرقه بیماری کارخانجات شهرک صنعتی و در همزمانی با مجلس 8 بیماری کارخانجات شهرک صنعتی،  در دوره دولت دکتر روحانی نیز شاهد اقدام بسیار چشمگیر برای احیا این موارد مرقوم شده نبودیم. که هم زمان با مجلس 9 و  10 هست. تاکید می شود به هیچ وجه یک یا دوعامل برای بیماری این واحدها عامل نبوده اند بلکه دلائل متعدد دست به دست هم داده اند که در برخی از یادداشت‌ها به آن دلائل اشاره کردم.
(به هیچ وجه توپ را به زمین نمایندگان شوت کردن یا فقط به زمین دولت شوت کردن  نیست بلکه فقط به همزمانی مجالس با دولت‌ها اشاره شده است و ما مردم نیز در استقبال از کالاهای خارجی و... نیز مقصریم و موارد متعددی از کم کاری مدیران تا عدم نوسازی تکنولوژی، عدم ذائقه یابی سلائق جدید بازار، عوض شدن بافت کشت باغات پنبه ، در نظر نگرفتن رقابت جهانی، پایین آمدن کیفیت تولید، دستهای قدرتمند منتصب به کانون‌های قدرت در واردات مصنوعات و منسوجات، دلخوش شدن به شعار منطقه آزاد بدون توجه به اصل صادرات و موازنه منفی صادرات نسبت به واردات در مناطق آزاد، و.... دخالت داشته اند)
تاکید می شود منظور نظر دوره زمانی بیماری نساجی، معادن البرز مرکزی، اشباع تراورس، کارخانجات شهرک صنعتی است پس این چند مورد ذکرشده عاملی برای نفی دیگر دستاوردهای شهرستانی، استانی، کشوری در مقیاس خرد و کلان دولت‌ها و نمایندگان مجالس  محسوب نمی شود که در همین دوران دستاوردهای خرد و کلان زیادی از دولت‌های آقایان مرحوم آیت ا.. هاشمی، حجت الاسلام دکتر خاتمی، دکتر محمود احمدی نژاد و دکتر حجت الاسلام روحانی و پیگیری‌های خوبی از نمایندگان وقت داشته ایم، اما نمی شود چشم را بر روی کاستی ها و کم کاری های احتمالی و قصورات احتمالی بست،
لذا فقط اشاره به موارد نساجی، البرز مرکزی، اشباع تراورس، سایپای شمال، چوب سنگده در دورانهای متعدد انتخابات دست آویزی برای، دیگر نامزدین نباشد، بلکه راهکار بجای نقد که ما بهتر از ایشان بر کاستی ها اشرافیت داریم، بیایند برای ترمیم و تحول و توسعه تکنولوژی و محصولات با کیفیت و بازار و... این مجموعه ها برنامه های کاربردی ارائه دهند وگرنه نقد بی پشتوانه راهکار، هیچ رای به سبد آرای ایشان نخواهد افزود.
 لذا همچنان درخواست بر این دارم که طرح آمایش سرزمین، اجرای بررسی های دبیرخانه  مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهش‌های پژوهشگران، پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس، و چشم انداز توسعه براساس است

عدادهای منطقه در ذیل طرح آمایش سرزمین و دعوت از سرمایه گذاران، الزام ورود دانشگاه‌ها به همکاری و ارتباط  در پروژه های صنعتی، عمرانی، نوین و...، مسیر راه شود.
 مع الوصف نمایندگان یا نامزدین مجلس در راستای شرح وظایف نماینده مجلس و رسالت کاری وی، با تشویق دولتمردان و دستگاه‌های غیر دولتی، باید تسهیل کننده و ریل گذار توسعه و ایجاد زیرساخت قانونی برای مشتقات زیر مجموعه آمایش به مانند زیر شاخه های آمایش نظیر گردشگری، پرورش نوین آبزیان دریایی و آببندانی،((شرکت های دانش بنیان جهت
 هم افزایی علم و ثروت، دانش و اقتصاد، نو آوری و خلاقیت، بهره وری را با دست اهالی نخبه و جوان به سرمنزلش برسانند اگر شرکت‌های دانش بنیان در استارتاپ ها، نانو تکنولوژی، نوآوری، کارآفرینی و اشتغالزایی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی، لیزر ، فوتونیک و ساختارهای میکرونی، آب ، خشکسالی فرسایش و محیط زیست، سلول های بنیادی، گیاهان دارویی و طب سنتی، مواد و ساخت پیشرفته، انرژی های تجدید پذیر، فرهنگ علم ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، علوم و فناوری های شناختی، دستگاه‌های نوین مرتبط با مشتقات نفت، گاز و ذغال سنگ، نانو، زیست فناوری، صنایع دانش بنيان دریایی، بهینه سازی انرژی و محیط زیست، صنایع دانش بنيان هوایی و هوانوردی؛ فناوری اطلاعات ، ارتباطات و میکروالکتریک و... و... و... فعالیت دارند))، فرآورده های باغی و...، پایانه های صادراتی، کارآفرینی، و... شوند
صدالبته کمک به احیا بهتر و توسعه برتر مجموعه های ذکر شده نساجی و معادن البرز مرکزی و... با رویکرد جدید حال مدیران و نمایندگان و نامزدین را بسنجیم کدامیک در این مسیر حرکت کرده اند یا برنامه کاربردی خواهند داشت و البته توان و هنر و قدرت اجرای برنامه را خواهند داشت.

در انتها مجدد درخواست دارم جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت، طرحهای جدید نظیر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و اجرای جزئ به جزئ طرح آمایش سرزمین، از نامزدین مجلس، نمایندگان مجلس بر اساس رسالت و شرح وظایف نمایندگان ، فرمانداران، استانداران، وزرا، رؤسای دانشگاه‌ها، مدیران کل و مدیران عامل، حتی ورود اساسی دستگاه‌های غیردولتی نظیر ستاد فرمان رهبری و تشویق ائمه جمعه جهت مطالبه گری با تریبون متعلق به مردم برای این خواسته معقول و تحول گرا تبدیل به یک خواست عمومی شود.

یادداشت از عبدالله (علی) شهمیر شورمستی فعال رسانه ای

ارسال نظر

نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
ارسال

• نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.


• نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.


آخرین اخبار
بیشتر